horskybeh.sk na FB
Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany usporiada v spolupráci s obecným úradom v Dolných Orešanoch
46. ročník

SILVESTROVSKÉHO KROSU
v prekrásnej zimnej scenérii malokarpatských lesov
31.12.2016
31.12.2017