horskybeh.sk na FB
0. ročník behu cez Plešovicu pohorím Tríbeča
28.7.2018 sobota

Miesto: obec Krásno, okres Partizánske, Trenčiansky  kraj
Organizátor: Martin Turček v spolupráci s obcou Krásno
Usporiadateľ: obec Krásno
Vzdialenosť: 14km, prevýšenie 380m
Kategórie: M,M40,M50,Ž,Ž40,Ž50
Deti: okruh v obci cca. 500m, bez merania času, diplom za účasť  + odmena
Prezentácia: 28.7.2018, Kultúrny dom Krásno, od 7:45 do 9:45 hod.
Štart: 10:00, Kultúrny dom Krásno
Štart deti: po štarte dospelých.
Cieľ: Kultúrny dom Krásno
Typ behu: cross, lesný povrch
Časový limit: nie je
Predpoklad dobehu víťazov do cieľa: Prvý muž 11:05, prvá žena 11:15

Štartovné: 8€ prihlásený a zaplatený do 22.7.2018, po 22.7.2018 je štartovné 12€
Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia.
Po 25.7.2018 nám už prosím neposielajte štartovné na účet aby nám stihli prísť ešte pred pretekmi.
Platba na mieste: 14€, preto je lepšie sa prihlásiť vopred online.
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 25.7.2018 do 12h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za
manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Platba štartovného: Štartovné posielajte prosím na č.ú.: SK3483300000002801018138     BIC kód/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených
Špecifický symbol (SS): 2807
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Prípadne môžete využiť aj jednoduchú platba cez VIAMO na tel. číslo príjemcu 0915 040 971. Ako funguje
VIAMO?
Jednoducho. Nemusíte poznať naše č. účtu. Ako príjemcu zadajte telefónne číslo 0915 040 971. Ako sumu zadajte
sumu za štartovné. V správe pre príjemcu zadajte variabilný symbol (VS), ktorý najdete v zozname prihlásených.
Vašu platbu potvrďte PINom a štartovné je odoslané!

Občerstvovacie stanice:
Stanica číslo 1. na 5,5km
Stanica číslo 2. na 10,5km
Stanica číslo 3. cieľ
Na občerstvovačkách bude: minerálna voda, voda, iontový nápoj, banány, pomaranče, soľ

Batožina: úschovňa batožiny bude v kultúrnom dome, označená ako úschovňa (ak si uložíte batožinu do úschovne
tak štartovné číslo Vám poslúži na výdaj batožiny).

WC a možnosť prezliecť sa v kultúrnom dome. Sprchy bohužiaľ nie sú.

Ceny: Prví traja v kategórií, trofeje a vecné ceny od sponzorov.
Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie.

Prihlasovanie: bude spustené do 26.7. 24:00.

SOS tel. linka: ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati alebo by ste potrebovali pomoc volajte na tel.
číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.

Meranie času a výsledky: Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o - VysledkovyServis.sk
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk
Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.
Zapožičanie čipu na meranie času:
Čip a neoprénovú pásku na meranie času dostanete v štartovacom balíčku.
Čip si pripevnite na nohu (členok) pomocou neoprénovej pásky. Bez štartovného čísla na hrudi a čipu na nohe
nebude Váš čas zaznamenaný.
Ihneď po pretekoch v priestore cieľa prosím čip a neoprénovú pásku vráťte. Ďakujeme.

Štartovné číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté.
Štartovné číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Ak si uložíte batožinu do úschovne tak
štartovné číslo Vám poslúži na  výdaj batožiny.
Zadná strana štartovného čísla:
Na zadnej strane štartovného čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor
výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchranou službou. V
prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu,
kontaktnú osobu v prípade inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po
skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Štartovné obsahuje:
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim (polievka, alko, nealko)
- ovocie a pitný režim na občerstvovačke
- úschovňa batožiny
- finišerská SMS s výsledným časom.(potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- číslo

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky 
„schopný absolvovať preteky „
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a
zúčastňuje sa pretekov.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou
pretekárov na podujatí. Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto
pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať
osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

Parkovanie: v obci(usporiadateľ sa postará o vhodné miesto pre vaše vozidlo)

Ako sa dostať na miesto štartu:
od hlavnej cesty bude vyznačená cesta na miesto štartu.
Obec sa nachádza 6km od mesta Partizánske a 15 km od mesta Topoľčany .

Kontakt: Martin Turček 0907 604 803

Email: lexmark3139@gmail.com
Propozície