Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Štatistiky Karpatského pohára v horskom behu 2014
Absolutné poradie KPHB 2014
Muži     Body 5 pretekov   Ženy     Body 5 pretekov  
1 Petruľák Martin 944,78 1 Tešovičová Diana 809,77
2 Korenek Jan 872,76 2 Kosibová Oľga 637,39
3 Pasečný Peter 852,16 3 Klčová Renata 634,46
Neoficiálne poradie s prepočtom časov cez koeficienty veku WMA a koeficient ženy/muži
Muži     Body 5 pretekov k.v. kat. abs.poradie Ženy     Body 5 pretekov k.v. kat. abs.poradie
1 Oslej Peter 983,22 M50 1 1 Tešovičová Diana 826,51 Z 5
2 Petruľák Martin 930,43 M 2 2 Kosibová Oľga 726,19 Z40 14
3 Ďuračka Miroslav 928,4 M50 3 3 Janíková Gabriela 703,19 Z40 21
Najvyšší počet bodov (body zo všetkých absolvovaných pretekov)
Muži     Body všetky Počet pretekov Ženy     Body všetky Počet pretekov
1 Ďuračka Miroslav 1509,11 10 1 Tešovičová Diana 942,71 6
2 Baďura Peter 1445,57 10 2 Kosibová Oľga 750,08 6
3 Pasečný Peter 1439,25 9 3 Janíková Gabriela 680,84 7
Najvyšší priemerný počet bodov/pretek (zo všetkých absolvovaných pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 3 preteky)
Muži     body/pretek Body všetky Počet pretekov Ženy     body/pretek Body všetky Počet pretekov
1 Bukovac Pavol 196,99 787,95 4 1 Klčová Renata 158,62 634,46 4
2 Vrábel Martin 196,75 590,25 3 2 Tešovičová Diana 157,12 942,71 6
3 Kotman Boris 196,50 785,98 4 3 Petrjanošová Silvia 149,76 449,28 3
Najvyšší počet odbehnutých km            
Muži     Súčet km Počet pretekov Ženy     Súčet km Počet pretekov
1 Baďura Peter 240,865 10 1 Janíková Gabriela 118,665 7
2 Ďuračka Miroslav 193,365 10 2-3 Tešovičová Diana 108,000 6
3 Pasečný Peter 182,700 9 2-3 Kosibová Oľga 108,000 6
Najvyšší počet odbehnutych minut          
Muži     Súčet časov (hh:mm:ss) Počet pretekov Ženy     Súčet časov (hh:mm:ss) Počet pretekov
1 Baďura Peter 22:53:37 10 1 Janíková Gabriela 11:51:38 7
2 Ďuračka Miroslav 16:28:14 10 2 Macejáková Soňa 11:50:11 5
3 Pasečný Peter 15:27:18 9 3 Pánisová Blažena 11:25:45 6
Najnižší priemerný čas/km (najrýchlejšie priemerné tempo; zo všetkých absolvovaných pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 5 pretekov)  
Muži     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov Ženy     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov
1 Korenek Jan 0:04:37 93,000 5 1 Tešovičová Diana 0:04:58 108,000 6
2 Petruľák Martin 0:04:42 145,165 7 2 Kosibová Oľga 0:05:36 108,000 6
3 Ivánek Anton 0:04:48 93,000 5 3 Janíková Gabriela 0:06:00 118,665 7
Počet účastníkov v jednotlivých kolách KPHB    
  I.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo x Spolu
Muži 103 375 121 39 145 104 258 56 49 16 130 100 28 124 158 0 1806  
Ženy 5 56 72 3 27 32 57 17 5 1 29 0 27 26 44 0 401  
Spolu 108 431 193 42 172 136 315 73 54 17 159 100 55 150 202 0 2207  
  Cross Country
Baba-Kamzik 53 km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 26km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 16km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Malakarpatsky CrossMarathon (Lamackov memorial) 42,2km
(200 bodov)
Krasnanska kuria jar
17km
(200 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Beh cez Hornoorešanské vŕšky
10,665 km
(200 bodov)
Beh okolo Marhatu
11.5 km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(200 bodov)
Krasnanska Kuria jesen
17km
(200 bodov)
Psotkov
memorial
3 etapy - ekv.30 km
(200 bodov)
Psotkov
memorial
2 etapy - ekv.20 km
(200 bodov)
Malokarpatský Dračí kros - 15km
(200 bodov)
Lamac - Stupava 17.5km
(200 bodov)
0    
  BK spolu:  732 R&W spolu:  71 PM spolu:  155
Počet odbehnutých kilometrov v jednotlivých kolách KPHB
  I.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo x Spolu
Muži 5459 9937,5 1936 1645,8 2465 1560 2751,57 644 1029 672 2210 3000 560 1860 2765 0,0 38494,87  
Ženy 265 1484 1152 126,6 459 480 607,91 195,5 105 42 493 0 540 390 770 0,0 7110,01  
Spolu 5724 11421,5 3088 1772,4 2924 2040 3359,48 839,5 1134 714 2703 3000 1100 2250 3535 0,0 45604,88  
  Cross Country
Baba-Kamzik 53 km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 26km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 16km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Malakarpatsky CrossMarathon (Lamackov memorial) 42,2km
(200 bodov)
Krasnanska kuria jar
17km
(200 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Beh cez Hornoorešanské vŕšky
10,665 km
(200 bodov)
Beh okolo Marhatu
11.5 km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(200 bodov)
Krasnanska Kuria jesen
17km
(200 bodov)
Psotkov
memorial
3 etapy - ekv.30 km
(200 bodov)
Psotkov
memorial
2 etapy - ekv.20 km
(200 bodov)
Malokarpatský Dračí kros - 15km
(200 bodov)
Lamac - Stupava 17.5km
(200 bodov)
0    
  BK spolu:  20233,5 R&W spolu:  1848 PM spolu:  4100
Počet účastníkov podľa kategórií - všetci účastníci
Počet účastníkov na behoch KPHB
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
 
Muži 1244 11 721 481 299 120 63 30  
Ženy 289 2 171 64 48 12 2 53 1
Spolu 1533 13 892 545 347 132 65 83 1
               
Počet absolvovaných pretekov účastníkmi v rámci behov KPHB
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muži 1806 11 1011 748 476 181 91 36  
Ženy 401 3 230 111 86 23 2 56 1
Spolu 2207 14 1241 859 562 204 93 92 1
Priemerný počet pretekov na 1 účastníka
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muži 1,453 1 1,402 1,555 1,597 1,508 1,444 1,2  
Ženy 1,378 1,5 1,345 1,734 1,72 1,917 1 1,057 1
Spolu 1,439 1,077 1,391 1,576 1,615 1,545 1,431 1,108 1
Počet účastníkov podľa kategórií - učastníci, ktorí absolvovali viac ako 1 beh
Počet účastníkov
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
 
Muži 293 0 165 124 82 28 14 4  
Ženy 57 1 33 21 15 6 0 2  
Spolu 350 1 198 145 97 34 14 6  
               
Počet absolvovaných pretekov
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
 
Muži 856 0 455 391 260 89 42 10  
Ženy 167 2 92 68 51 17 0 5  
Spolu 1023 2 547 459 311 106 42 15  
Priemerý počet pretekov na 1 účastníka
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bežci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
 
Muži 2,922   2,758 3,153 3,171 3,179 3 2,5  
Ženy 2,93 2 2,788 3,238 3,4 2,833   2,5  
Spolu 2,923 2 2,763 3,166 3,206 3,118 3 2,5  
konečné poradie Karpatského pohára v horskom behu 2014
(spakovane xls - 2,6MB)   (spakovane xlsx do rar - 3,0MB)    (xlsx - 6,6MB)      zopár zaujímavých štatistických údajov