horskybeh.sk na FB
Lesný beh pre Radosť pohorím Tríbeča.

Organizátor:
ŠK pre Radosť o.z.

Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.

Vzdialenosť:
Beh 14km, prevýšenie 499m
Beh 9,5km, prevýšenie 325m

Kategórie:
Beh 14km: M, M40, M50, Z, Z40
Beh 9,5km: M, M40, M50, Z, Z40
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto  roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia

Prezentácia:
15.10.2017 od 8:00 do 9:45 Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre

Štart:
14km a 9,5km: 15.10.2017 10:00 Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre (miesto štartu na mape)

Cieľ:
spoločný cieľ všetkých tratí je Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre

Časový limit:
nie je

Predpoklad dobehu víťazov do cieľa:
14km: prvý muž o 11:00, prvá žena o 11:15
9,5km: prvý muž o 10:40, prvá žena o 10:50

Štartovné:
8€ prihlásení a zaplatení do 9.10.2017, Po 9.10.2017 je štartovné 12€. Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia.
Po 12.10.2017 nám už prosím neposielajte štartovné na účet aby nám stihli prísť ešte pred pretekmi.
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 12.10.2017 do 12h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, s jeho písomným súhlasom zaslaným mailom na adresu behy@sk-pre-radost.sk, môžete tak urobiť písomne na behy@sk-pre-radost.sk najneskôr do 12.10.2017. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník.

Úhrada štartovného:
Štartovné posielajte prosím na č.ú.:
SK63 8330 0000 0024 0044 8356   
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených
Špecifický symbol: 1510
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

č.ú.: pre platbu z ČR v Kč: 2400448356/2010, Fio banka

Prípadne môžete využiť aj jednoduchú platba cez VIAMO na tel. číslo príjemcu 0948 949 747.
Ako funguje VIAMO? Jednoducho. Nemusíte poznať naše č. účtu. Ako príjemcu zadajte telefónne číslo 0948 949 747. Ako sumu zadajte sumu za štartovné. V správe pre príjemcu zadajte variabilný symbol (VS), ktorý nájdete v zozname prihlásených. Vašu platbu potvrďte PINom a štartovné je odoslané!

Trate:
Lesný terén, miestami skalnatý chodník, niekoľko technických úsekov. Napriek zdanlivej jednoduchosti behu, netreba trať podceňovať. Trať je po občerstvovaciu stanicu veľmi rôznorodá a rovné rýchle úseky striedajú krátke technické zbehy. Tam si musia predovšetkým rýchli bežci dávať pozor. Beží sa miestami v nedostupnom teréne. Jeden úsek Zoborskej lesostepy sa beží v najvyššom stupni ochrany prírody, treba striktne dodržiavať pokyny organizátorov a strážcov ochrany prírody. Od občerstvovacej stanice až do cieľa je trať rovná, široká a rýchla.

Občerstvenie:
Jedna občerstvovacia stanica pre obe trate. Pre 14km trať na 9-tom km, pre 9,5km trať na 4,5-tom km a v cieli. Na občerstvovačkách bude Mitická neperlivá, jont, cola, banány, pomaranče, jablká, soľ. V cieli bude Mitická neperlivá a obed.

Batožina:
Úschovňa batožiny bude v stánku označenom ako "ÚSCHOVŇA". Ak si uložíte batožinu do úschovne, tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Ceny:
prvý traja v kategórii, trofeje a vecné ceny od sponzorov.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie.

Prihlasovanie:
online na horskybeh.sk. Prihlasovanie bude ukončené 13.10.2017 o 12h. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť už iba na mieste v deň pretekov.
Hneď po prihlásení sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).

SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati alebo by ste potrebovali pomoc volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.

Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne
zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk
Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.

Zapožičanie čipu na meranie času:
Čip a neoprénovú pásku na meranie času dostanete v štartovacom balíčku. Čip si pripevnite na nohu (členok) pomocou neoprénovej pásky. Bez štartového čísla na hrudi a čipu na nohe nebude Váš čas zaznamenaný. Ihneď po pretekoch v priestore cieľa prosím čip a neoprenovú pásku vráťte.
Ďakujeme.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Štartovné obsahuje:
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim
- ovocie a pitný režim na občerstvovačke
- úschovňa batožiny
- finišerska SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- diplom
- číslo

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

Parkovanie:
Na parkovisku pri cintoríne (mapa), alebo v priľahlých uličkách. Pozor, parkovanie na Barohati (malé parkovisko pri vjazde ku kostolíku) bude obmedzené nakoľko tadiaľ vedie trať behu.

Verejná doprava:
Do Dražoviec premáva z Nitry mestská linka
č. 2 a medzimestská doprava.

Ako sa dostať na miesto štartu:
Z parkoviska pri cintoríne a z Ambrovej ul. bude vyznačená cesta na miesto štartu.

Kontakt:
behy@sk-pre-radost.sk


Víťazi predošlých ročníkov
Stará trať 12,5km               
2010    00:57:38    Karol Hudeček     01:17:33    Jana Baronová
2011    00:54:20    Patrik Hrotek       01:13:37    Jana Kleskeňová
2012    01:01:26    Samuel Rybár      01:09:05    Jana Kleskeňová
2013    00:59:41    Ronald Hudek      01:12:23    Soňa Krnáčová
2014    00:53:30    Róbert Valíček    01:05:59    Soňa Krnáčová
Nová trať 14km               
2015    01:01:28    Róbert Valíček    01:17:35    Tatiana Lakatošová
2016    01:01:34    Jozef Čurlej           01:16:11    Dagmar Vargová
2017               
Nová trať 9,5km
2015    00:45:01    Marián Almáši    00:56:34    Martina Strihová
2016    00:42:59    Peter Sobek       00:50:09    Martina Burzová
2017               
8. ročník behu ZOBORSKOU LESOSTEPOU s Mitickou
nedeľa 15.10.2017
propozície