horskybeh.sk na FB
OZ VerbumBonum v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou obce Spišské
Tomášovce usporadúva
TOMÁŠOVSKÝ BEH 2017                 27.8.2017


propozície:
USPORIADATEĽ
OZ Verbum Bonum v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou obce Spišské Tomášovce.
RIADITEĽ PRETEKOV
Jozef Michna
DÁTUM KONANIA
27.08.2017 pri Turistickej ubytovni Hornád Spišské Tomášovce, hlavný beh so začiatkom  o 16.00 hod, detský beh so
začiatkom o 14.00.
REGISTRÁCIA
Online - http://www.horskybeh.sk/tomasovsky-beh.php
Registrácia osobne na mieste od 13.00 hod.
TRAŤ
Dĺžka trate je 7,7 km, prechádza lesnými, poľnými a asfaltovanými cestami.
Dĺžka tratí detského behu bude vyznačená na mieste.
ŠTARTOVNÉ
6 € za osobu na hlavný beh - v cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie (obed a jeden alkoholický alebo
nealkoholický nápoj), občerstvenie na trati a v cieli, možnosť úschovy cenných vecí a tombolový lístok.
3 € za osobu na detský beh - v cene štartovného je štartovné číslo a občerstvenie (obed a jeden nealkoholický nápoj)
Platba štartovného: Štartovné posielajte prosím na č.ú.: SK3483300000002801018138     BIC kód/SWIFT:
FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených
Špecifický symbol (SS): 2708
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Prípadne môžete využiť aj jednoduchú platba cez VIAMO na tel. číslo príjemcu 0915 040 971. Ako funguje
VIAMO? Jednoducho. Nemusíte poznať naše č. účtu. Ako príjemcu zadajte telefónne číslo 0915 040 971. Ako
sumu zadajte sumu za štartovné. V správe pre príjemcu zadajte variabilný symbol (VS), ktorý najdete v zozname
prihlásených. Vašu platbu potvrďte PINom a štartovné je odoslané!

KATEGÓRIE
Hlavný beh - pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia
Muži A - 18 - 39 rokov Ženy E - 18 - 34 rokov
Muži B - 40 - 49 rokov Ženy F - 35 - 49 rokov
Muži C - 50 - 59 rokov Ženy G - nad 50
Muži D - nad 60
Detský beh - pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia
Chlapci - do 7 rokov Dievčatá - do 7 rokov
Chlapci - 8 - 9 rokov Dievčatá - 8 - 9 rokov
Chlapci - 10 - 11 rokov Dievčatá - 10 - 11 rokov
Chlapci - 12 - 13 rokov Dievčatá - 12 - 13 rokov
Chlapci - 14 - 15 rokov Dievčatá - 14 - 15 rokov
Chlapci - 16 - 17 rokov Dievčatá - 16 - 17 rokov
Beh pre zdravie
Všetky vekové kategórie
OCENENIA
Oceňované budú prvé 3 miesta, v kategóriách dospelých trofejou a v detských kategóriách vecnými cenami a
medailami. Ocenenie získa aj najrýchlejší Tomášovčan a Tomášovčanka.

Účastníci behu štartujú na vlastné zdravotné riziko. Počas celého podujatia bude zabezpečená zdravotná starostlivosť.