horskybeh.sk na FB
5. ročník
Vianočný Roľničkový šprint na Havran
23.12.2017 sobota
Miesto: Piešťany, Koliba na Červenej veži, hotel Panoráma

Časový harmonogram
9:00 Začiatok prezentácie
9:00 - 10:30 Prezentácia pretekárov na mieste
11:00 Štart
12:00 Občerstvenie po pretekoch
12:30 Tombola
12:45 Vyhlásenie výsledkov

Vzdialenosť:
6 km
Prevýšenie:
250 m

Kategórie:
M, M40, Ž
Ceny: Prví traja v jednotlivých kategóriách získajú
medaile a vecné športové ceny

Občerstvenie na trati:
jedna občerstvovačka na konci
trate - na vrchu Havran

Parkovanie:
pri Kolibe na parkovisku

Štartovné:
Štartovné obsahuje: štartové číslo, pripínačky, tombolový lístok, roľničku, nápoj a jedlo po pretekoch
Štartovné s úhradou pred pretekmi - 8 Eur, na mieste 11 Eur

Štartovné posielajte, prosím, na č.ú.
č.ú.: SK0902000000001765006353   Vúb Banka
BIC kód/SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol (VS): variabilný symbol nájdete v zozname prihlásených
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Propozície