horskybeh.sk na FB
Organizátor: Obec Modrovka, Snowca
Preteky sa konajú pod zastrešením Trenčianskej župy.

Prezentácia na mieste: od 7:30 - 9:30, Kultúrny Dom Modrovka

Prihlasovanie: online do 30.6.2017

Vzdialenosť: 14 km

Prevýšenie:

Povrch:  lesná cesta, skalnatý povrch, spevnená cesta

Trať: Modrovka - Tematín - Modrovka (okruh)

Kategórie: M, M40, M50, Ž, Ž40; DETI - 200 m rovinatý povrch v dedine, štart 10:30

Ceny: prví traja v jednotlivých kategóriách získajú trofeje

Občerstvenie na trati: jedna občerstvovačka  na hrade Tematín

Štartovné: Štartovné: 8 € - prihlásenie a platba vopred, 10 € - platba na mieste, deti majú štartovné zdarma
V cene štartovného je tombolový lístok, občerstvenie po pretekoch, občerstvovacia stanica na hrade Tematín, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti.

Štartovné posielajte, prosím, na č.ú.

č.ú.: SK09 0200 0000 0017 6500 6353
Variabilný symbol (VS): najdete ho v zozname prihlásených
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára

Zaujímavosť: Preteky budú trošku iné ako predchádzajúce ročníky. Stúpať sa bude na hrad Tematín 550 n.m. už od obce Modrovka 180 n m (takmer 400 m prevýšenie). Trasa poskytne nádherné výhľady, ale aj členitejší aj skalnatý terén. Možnosť ísť pozrieť zreštaurovanú zrúcaninu hradu Tematín z 13. storočia.

Bohatý kultúrny program pre deti i dospelých od 14 hod do neskorej noci.

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastné riziko.
Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, aby bolo viditeľné pri prebehnutí cieľom.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati.
Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
Reklamácia výsledkov je možná písomne do piatich dní.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

Kontakt: starosta@modrovka.sk; Jana Štefečková Beňačková 0917 805 243 janka.benacka@gmail.com
4. ročník Beh okolo hradu Tematín
Dátum, štart:  sobota 1.7.2017, štart o 10:00 (štart deti o 10:30, 9:45 - príhovor, poučenie o trati
Miesto:  Modrovka (Kultúrny Dom), okres Nové Mesto nad Váhom
Dĺžka trate:   
14km