Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Štatistiky Karpatského pohára v horskom behu 2015
Absolutné poradie KPHB 2015 (pre poradie v jednotlivých kategóriach viď záložka Poradie 2015)
Muži     Body 5 pretekov kategória abs.poradie   Ženy     Body 5 pretekov kategória abs.poradie
1 Hudek Ronald 888,27 M 1   1 Cibová Martina 723,42 Z 13
2 Pasecný Peter 845,11 M 2   2 Drahovská Katarína 656,19 Z40 20
3 Badura Peter 822,74 M 3   3 Lalová Alexandra 652,10 Z 21
Neoficiálne poradie s prepočtom časov cez koeficienty veku WMA a koeficient ženy/muži - viď tabuľka pravidlá
Muži     Body 5 pretekov k.v. kategória abs.poradie   Ženy     Body 5 pretekov k.v. kategória abs.poradie
1 Sitek Dušan 976,56 M60 1   1 Cibová Martina 826,74 Z 9
2 Hrabovský Anton 908,00 M50 2   2 Klcova Renata 773,84 Z40 16
3 Szabo Peter 896,23 M40 3   3 Drahovská Katarína 764,95 Z40 17
Najvyšší počet bodov (body zo všetkých absolvovaných pretekov)
Muži     Body vsetky Pocet pretekov Ženy     Body vsetky Pocet pretekov
1 Badura Peter 1402,33 9 1 Lalová Alexandra 771,34 6
2 Hudek Ronald 1351,04 8 2 Cibová Martina 723,42 5
3 Pasecný Peter 1439,25 8 3 Drahovská Katarína 656,19 4
Najvyšší priemerný počet bodov/pretek (zo všetkých absolvovanych pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 3 preteky)
Muži     body/pretek Body vsetky Pocet pretekov   Ženy     body/pretek Body vsetky Pocet pretekov
1 Kotman Boris 201,14 804,54 4   1 Drahovská Katarína 164,05 656,19 4
2 Bukovac Pavol 192,51 577,52 3   2 Klcova Renata 162,13 648,51 4
3 Kéri Mikuláš 189,15 567,45 3   3 Cibová Martina 144,68 723,42 5
Najvyšší počet odbehnutych km    
Muži     Sucet km Pocet pretekov Ženy     Sucet km Pocet pretekov
1 Badura Peter 230,200 9 1 Révayová Katarína 174,700 5
2 Hudek Ronald 212,700 8 2 Kutišová Angelika 137,200 3
3 Okruhlica Lubomír 173,000 7 3-4 Pácalová Jana 108,165 7
          3-4 Janíková Gabriela 108,165 7
Najvyšší počet odbehnutych minut
Muži     Sucet časov (hh:mm:ss) Pocet pretekov Ženy     Sucet časov (hh:mm:ss) Pocet pretekov
1 Badura Peter 20:29:32 9 1 Révayová Katarína 22:07:12 5
2 Okruhlica Lubomír 19:44:46 7 2 Kutišová Angelika 17:00:27 3
3 Hudek Ronald 18:14:56 8 3 Ulutekin Gulhan 14:29:44 6
Najnižší priemerný čas/km (najrýchlejšie priemerné tempo; zo všetkých absolvovaných pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 5 pretekov)
Muži     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov   Ženy     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov
1 Harvancík Jozef 0:04:49 103,165 6   1 Cibová Martina 0:05:03 86,165 5
2 Sitek Dušan 0:04:55 92,165 6   2 Lalová Alexandra 0:05:22 91,165 6
3 Gubán Ján 0:04:56 81,500 5   3 Pácalová Jana 0:06:10 108,165 7
Pocet ucastnikov v jednotlivych kolach KPHB
  I.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo x Spolu
Muzi 119 326 134 43 146 73 257 38 54 13 151 90 43 120 134 0 1741 0
Zeny 11 69 62 8 38 19 71 13 15 2 35 10 12 59 30 0 454 0
Spolu 130 395 196 51 184 92 328 51 69 15 186 100 55 179 164 0 2195 0
  Cross Country
Baba-Kamzik 53 km
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 26km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 16km
(220 bodov)
Malokarpatsky CrossMarathon (Lamackov memorial) 42,2km
(200 bodov)
Krasnanska kuria jar
17km
(200 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Beh cez Hornoorešanské vŕšky
10,665 km
(200 bodov)
Beh okolo Marhatu
11.5 km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(200 bodov)
Krasnanska Kuria jesen
17km
(200 bodov)
Psotkov memorial
Extrem
2 etapy - ekviv. 20 km
(200 bodov)
Psotkov memorial
Basic
19 km
(200 bodov)
Dračí kros
15km
(200 bodov)
Lamac - Stupava
17.5km
(200 bodov)
0    
  BK spolu:  721 R&W spolu:  84 PM spolu:  155
Pocet odbehnutych kilometrov v jednotlivych kolach KPHB
  I.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo x Spolu
Muzi 6307 8476 2144 1814,6 2482 1095 2740,91 437 1134 546 2567 1800 817 1800 2345 0,0 36505,51  
Zeny 583 1794 992 337,6 646 285 757,22 149,5 315 84 595 200 228 885 525 0,0 8376,32  
Spolu 6890 10270 3136 2152,2 3128 1380 3498,12 586,5 1449 630 3162 2000 1045 2685 2870 0,0 44881,82  
  Cross Country
Baba-Kamzik 53 km
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 26km
Majstrovstvá Slovenska v lesnom behu
(220 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzik 16km
(220 bodov)
Malokarpatsky CrossMarathon (Lamackov memorial) 42,2km
(200 bodov)
Krasnanska kuria jar
17km
(200 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Beh cez Hornoorešanské vŕšky
10,665 km
(200 bodov)
Beh okolo Marhatu
11.5 km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(200 bodov)
Krasnanska Kuria jesen
17km
(200 bodov)
Psotkov memorial
Extrem
2 etapy - ekviv. 20 km
(200 bodov)
Psotkov memorial
Basic
19 km
(200 bodov)
Dračí kros
15km
(200 bodov)
Lamac - Stupava
17.5km
(200 bodov)
0    
  BK spolu:  20296 R&W spolu:  2079 PM spolu:  3045
Pocet ucastnikov podla kategorii - vsetci ucastnici
Pocet ucastnikov na behoch KPHB        
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 1247 19 662 514 338 118 58 32 20
Zeny 332 7 190 69 48 18 3 33 33
Spolu 1579 26 852 583 386 136 61 65 53
               
Pocet absolvovanych pretekov ucastnikmi v ramci behov KPHB        
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 1741 20 903 751 493 179 79 42 25
Zeny 454 8 252 120 88 29 3 39 35
Spolu 2195 28 1155 871 581 208 82 81 60
Priemerny pocet pretekov na 1 ucastnika        
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 1,396 1,053 1,364 1,461 1,459 1,517 1,362 1,313 1,25
Zeny 1,367 1,143 1,326 1,739 1,833 1,611 1 1,182 1,061
Spolu 1,39 1,077 1,356 1,494 1,505 1,529 1,344 1,246 1,132
Pocet ucastnikov podla kategorii - ucastnici, ktori absolvovali viac ako 1 beh
Pocet ucastnikov          
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 281 1 144 126 88 29 9 8 2
Zeny 66 1 34 24 18 6 0 5 2
Spolu 347 2 178 150 106 35 9 13 4
               
Pocet absolvovanych pretekov          
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 775 2 385 363 243 90 30 18 7
Zeny 188 2 96 75 58 17 0 11 4
Spolu 963 4 481 438 301 107 30 29 11
Priemerny pocet pretekov na 1 ucastnika          
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
kat
pes
Muzi 2,758 2 2,674 2,881 2,761 3,103 3,333 2,25 3,5
Zeny 2,848 2 2,824 3,125 3,222 2,833   2,2 2
Spolu 2,775 2 2,702 2,92 2,84 3,057 3,333 2,231 2,75
kompletné konečné poradie Karpatského pohára v horskom behu 2015
(spakovane xls - 2,7MB)   (spakovane xlsx do rar - 3MB)    (xlsx - 6,5MB)      zopár zaujímavých štatistických údajov
späť na výsledky pohára 2015