konečné poradie Malokarpatského pohára v horskom behu 2013
(xls - 9,6MB)   (spakovane xls do rar - 0,9MB)    (xlsx - 2,0MB)     

Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Štatistiky Malokarpatského pohára v horskom behu 2013
Absolútne poradie MP 2013              
Muži     Body 5 pretekov Ženy     Body 5 pretekov
1 Glaus Michal 1036 1 Petrjánošová Silvia 934
2 Markech Martin 1010 2 Kosibová Oľga 871
3 Plačko Martin 992 3 Hancková Marta 844
Najvyšší počet bodov (body zo všetkých absolvovaných pretekov)            
Muži     Body všetky Počet pretekov Ženy     Body všetky Počet pretekov
1 Prachar Marek 1485 9 1 Petrjánošová Silvia 1250 7
2 Kostka Michal 1452 8 2 Janíková Gabriela 1158 7
3 Okruhlica Ľubomír 1450 9 3 Hancková Marta 1098 7
Najvyšší priemerný počet bodov/pretek (zo všetkých absolvovaných pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 3 preteky)    
Muži     body/pretek Body všetky Počet pretekov Ženy     body/pretek Body všetky Počet pretekov
1 Vrábel Martin 215,00 645 3 1 Klčová Renáta 192,00 576 3
2 Keri Mikulas 208,67 626 3 2 Drahovská Katarína 188,75 755 4
3 Glaus Michal 205,83 1235 6 3 Tešovičová Diana 185,50 742 4
Najvyšší počet odbehnutých km                
Muži     Súčet km Počet pretekov Ženy     Súčet km Počet pretekov
1 Prachar Marek 244,365 9 1 Petrjánošová Silvia 206,200 7
2 Okruhlica Ľubomír 225,365 9 2 Hancková Marta 170,365 7
3 Nagy David 206,200 7 3 Janíková Gabriela 118,500 7
Najvyšší počet odbehnutých minút                
Muži     Súčet časov (hh:mm:ss) Pocet pretekov Ženy     Súčet časov (hh:mm:ss) Počet pretekov
1 Okruhlica Ľubomír 25:11:33 9 1 Petrjánošová Silvia 19:48:52 7
2 Prachar Marek 24:20:13 9 2 Hancková Marta 18:01:45 7
3 Hudek Ronald 19:25:11 7 3 Orošová Blažena 14:03:18 6
Najnižší priemerný čas/km (najrýchlejšie priemerné tempo; zo všetkých absolvovaných pretekov; pre bežcov, ktorí absolvovali minimálne 5 pretekov)    
Muži     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov Ženy     Priemerný čas/km Počet km Počet pretekov
1 Plačko Martin 0:04:12 119,665 5 1 Kosibová Oľga 0:05:36 101,165 6
2 Glaus Michal 0:04:18 147,200 6 2 Petrjánošová Silvia 0:05:46 206,200 7
3 Bizoň Tomáš 0:04:35 110,865 5 3 London Magdalena 0:05:53 83,665 5
Neoficiálne poradie s bodmi pridelovanými podľa pomeru dosiahnutého času k najlepším časom a s prepočtom časov cez koeficienty veku WMA (skúšobná verzia pravidiel v2014)    
Muži     Body 5 pretekov v2014 Ženy     Body 5 pretekov v2014
1 Plačko Martin 1026,68 1 Petrjánošová Silvia 826,51
2 Glaus Michal 997,63 2 Drahovská Katarína 726,19
3 Markech Martin 997,28 3 Kosibová Oľga 703,19
Počet učastníkov v jednotlivých kolách MPHB                                
  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo X 10.kolo X 11.kolo Spolu (bez Klen.kr.) Spolu
(s Klen. Kr.)
Muži 74 316 132 120 34 102 238 49 51 9 152 84 25 0 109 61 172 1667 1728
Ženy 7 48 65 27 4 15 61 12 7 1 38 0 21 0 34 11 29 369 380
Spolu 81 364 197 147 38 117 300 61 58 10 190 84 46 0 143 72 201 2037 2109
   Cross Country Kamzík-Baba-Kamzík 53km
(230 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzík 26km
(220 bodov)
Cross Country
Rača-Kamzík 16km
(200 bodov)
Krasnanská Kúria jar
17km
(200 bodov)
Malakarpatský CrossMarathon (Lamačkov memoriál) 42,2km
(220 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Hornoorešanske vŕšky
10,665 km
(170 bodov)
Beh okolo Marhátu
11km
(190 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(220 bodov)
Krasnanská Kúria jeseň
17km
(200 bodov)
Psotkov
memoriál
3 etapy - ekv.30 km
(220 bodov)
Psotkov
memoriál
2 etapy - ekv.20 km
(200 bodov)
Memorial I.Prokopa
19 km
(200 bodov)
nekonal sa
Malokarpatský Dračí kros - 15km
(190 bodov)
Klenovský kros
16 km
(190 bodov)
nepočítaný do MP 2013
Lamač - Stupava
17.5 km
(200 bodov)
   
BK spolu:  642 R&W spolu:  68 PM spolu:  130
Počet odbehnutých kilometrov v jednotlivých kolách MPHB                              
  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo X 10.kolo X 11.kolo Spolu (bez Klen.kr.) Spolu
(s Klen. Kr.)
Muži 3922 8216 2112 2040 1428 1530 2380 539 1071 378 2584 2520 500 0 1635 976 2924 33779 34755
Ženy 371 1248 1040 459 168 225 610 132 147 42 646 0 420 0 510 176 493 6511 6687
Spolu 4293 9464 3152 2499 1596 1755 3000 671 1218 420 3230 2520 920 0 2145 1152 3417 40300 41452
   Cross Country Kamzík-Baba-Kamzík 53km
(230 bodov)
Cross Country
Baba-Kamzík 26km
(220 bodov)
Cross Country
Rača-Kamzík 16km
(200 bodov)
Krasnanská Kúria jar
17km
(200 bodov)
Malakarpatský CrossMarathon (Lamačkov memoriál) 42,2km
(220 bodov)
Račiansky kros
15km
(200 bodov)
Hornoorešanske vŕšky
10,665 km
(170 bodov)
Beh okolo Marhátu
11km
(190 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
21km
(200 bodov)
Run & walk - Biela stopa Kremnica
42km
(220 bodov)
Krasnanská Kúria jeseň
17km
(200 bodov)
Psotkov
memoriál
3 etapy - ekv.30 km
(220 bodov)
Psotkov
memoriál
2 etapy - ekv.20 km
(200 bodov)
Memorial I.Prokopa
19 km
(200 bodov)
nekonal sa
Malokarpatský Dračí kros - 15km
(190 bodov)
Klenovský kros
16 km
(190 bodov)
nepočítaný do MP 2013
Lamač - Stupava
17.5 km
(200 bodov)
   
BK spolu:  16909 R&W spolu:  1638 PM spolu:  3440
Počet učastníkov podľa kategórií - všetci učastníci          
Počet učastníkov na behoch MPB            
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
Muži 1108 14 626 432 260 109 63 36
Ženy 246 4 141 52 41 7 4 49
Spolu 1354 18 767 484 301 116 67 85
Počet absolvovaných pretekov učastníkmi v rámci behov MPHB          
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
Muži 1667 22 931 666 401 169 96 48
Ženy 369 6 222 82 71 7 4 59
Spolu 2036 28 1153 748 472 176 100 107
Priemerný počet pretekov na 1 učastníka            
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
Muži 1,505 1,571 1,487 1,542 1,542 1,55 1,524 1,333
Ženy 1,5 1,5 1,574 1,577 1,732 1 1 1,204
Spolu 1,504 1,556 1,503 1,545 1,568 1,517 1,493 1,259
Počet učastníkov podľa kategórií - učastníci, ktorí absolvovali viac ako 1 beh      
Počet učastníkov              
  spolu kat J kat do 39 spolu
bezci nad 40
kat nad 40 kat nad 50 kat nad 60 kat NW
Muži 285 3 162 113 72 28 13 7
Ženy 56 2 36 11 11 0 0 7
Spolu 341 5 198 124 83 28 13 14
Počet absolvovaných pretekov            
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
Muži 844 11 467 347 213 88 46 19
Ženy 179 4 117 41 41 0 0 17
Spolu 1023 15 584 388 254 88 46 36
Priemerný počet pretekov na 1 učastníka            
  spolu kat
J
kat
do 39
spolu
bezci nad 40
kat
nad 40
kat
nad 50
kat
nad 60
kat
NW
Muži 2,961 3,667 2,883 3,071 2,958 3,143 3,538 2,714
Ženy 3,196 2 3,25 3,727 3,727     2,429
Spolu 3 3 2,949 3,129 3,06 3,143 3,538 2,571