NETRADIČNÝ POHÁR je celoročná súťaž, skladajúca sa z rôznych pretekov z rôznych oblastí. Netradičný pohár obsahuje 4 základné preteky, plus niekoľko náhradných pretekov.

Základné preteky: KAMZÍK 1000+, STEFANIK TRAIL, ORAVAMAN, NIGHT TRAIL

Náhradné preteky: LIGA LANOVKA, KRASŇANSKÁ KÚRIA, BRESTOVÁ VERTICAL, GORALMAN.

---

V roku 2016 budú do Netradičného pohára zaradené tieto preteky:

Základné preteky:

a)            KAMZÍK 1000+, Bratislava, 14.-22.5.2016 resp. 12.11.-20.11.2016 FB

b)           STEFANIK TRAIL, Bradlo-Bratislava, 10.-11.6.2016 web

c)            ORAVAMAN, Zuberec, 16.7.2016 web

d)           SANSPORT NIGHT TRAIL, Bratislava, október/november 2016 FB

Náhradné preteky:

e)           LIGA LANOVKA, Bratislava, prvých 7 dní každého mesiaca roku 2016 FB
- náhradné preteky pre K1000+/ST140/NT, pre nahradenie jedného zo základných pretekov je potrebná účasť na minimálne 6 kolách LL

f)            KRASŇANSKÁ KÚRIA, Bratislava, 22.5.2016 resp. 25.9.2016 web
- náhradné pre K1000+/ST140/NT

g)            BRESTOVÁ VERTICAL, Zuberec, 8.10.2016 web
- náhradné pre Oravaman

h)           GORALMAN, Orava, 4.6.2016 web
- náhradné pre Oravaman
horskybeh.sk na FB
Karpatský pohár na FB
Netradičný pohár na FB
NETRADIČNÝ POHÁR
facebook.com/Netradicnypohar

FINÁLNE VÝSLEDKY

Netradičný pohár 2016 bol ukončený decembrovým kolom Ligy lanovka.


prvých 6. miest
1. Piroščák Ján 378,02 bodov
2. Oceľ Marek 332,48 bodov
3. Klčová Renáta 292,46 bodov
4. Sitek Dušan 289,64 bodov
5. Ďuračka Miroslav 269,40 bodov
6. Čibová Martina 267,81 bodov

Vzhľadom na to, že počet účastníkov so 4 a viac absolvovanými pretekmi z Netradičného pohára 2016 neprekročil 30 resp. 50 *), nebude odovzdávaná cena pre víťaza, ani losované ceny v tombole.


Najvšestrannejší účastníci 
Aleš Diko: lesný beh, ultra trail, beh do kopca, nočný beh
Marek Hroššo: lesný beh, ultra trail, beh do kopca, nočný beh
Ján Hrúz: lesný beh, triatlon, beh do kopca, nočný beh
Marek Oceľ: lesný beh, triatlon, beh do kopca


Niekoľko štatistík
Počet účastníkov s aspoň jednou účasťou: 905
Počet účastníkov so 4+ účasťami: 7
Súčet odbehnutých km: 19 435,60 km
Súčet nabehaných hodín: 2761:57:45 hod.


Kompletné finálne výsledky
- pdf súbor (0.265 MB)
- xlsx súbor (1.57 MB)
- rar súbor (1.04 MB)


*) Z pravidiel: Ceny budú odovzdávané, pokiaľ sa minimálne 30 bežcov (pri cene pre víťaza NP 2016) resp. 50 bežcov (pri cenách v tombole) zúčastní 4+ pretekov NP 2016 (základných alebo náhradných). Podrobnejšie informácie nájdete v propozíciách NP:
Propozicie:
Vždy aktuálne informácie najdete v týchto propozíciach