horskybeh.sk na FB
19. ročník Cross Country Baba-Kamzík s Mitickou - 29.4.2018
Tri rôzne trate, šesť pretekov, jeden spoločný cieľ
53km beh - Cross Kamzík-Baba-Kamzík
26km beh a NW - Cross Baba-Kamzík
16km beh, NW a Beh so psom - Cross Rača-Kamzík

Pozývame Vás na divadlo v prírode podľa formátu Ing. Petra Doláka v ktorom účinkujú horskí bežci
a "walkeri". Prajeme príjemnú zábavu a synchrón s vlastným biorytmom! :-)

Organizátor:
ŠK pre Radosť v spolupráci s Cross Country Clubom Rača.

Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.

Prihlasovanie:
online na horskybeh.sk. Prihlasovanie bude ukončené 24.4.2018 o 12h. Po tomto dátume a ani na
mieste v deň pretekov sa už nebude dať prihlásiť!
Hneď po prihlásení sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s inštrukciami
k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).

SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel.
číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.

Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne
zverejňované na stranke VysledkovyServis.sk a aj na stránke horskybeh.sk.
Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie
byť prekryté. Súčasťou štarového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na
hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom
usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár,
ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému
pretekárovi bude diskvalifikovaný.
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije
organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia
zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš
aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu,
ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná
zdravotná pomoc.

Benefity:
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim
- ovocie, tyčinky, sladkosti a pitný režim na troch občerstvovačkách
- preprava batožín
- doprava na štart na Pezinskú Babu (iba pre pretekárov)
- doprava na štart na Kamzíku (iba pre pretekárov)
- kyvadlová doprava zo zastávky Koliba na Kamzík pre všetkých (od 10:30)
- účasť v tombole
- finišerska SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- šatne v cieli

Tričko:
Tričko s potlačou za príplatok 6€ (162Kč) si môžete objednať/rezervovať v prihláške (do 30.3.2018).
Rezervácia je platná až po zaplatení štartovného.

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom
prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a
zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou,
pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla
bude mať za následok diskvalifikáciu.
Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si
prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
Kategória Beh so psom sa okrem týchto pravidiel riadi doplnkovými pravidlami, ktoré sú k
nahliadnutiu tu.

Tombola:
vecné ceny

Kontakt:
behy@sk-pre-radost.sk

Cross Country Baba-Kamzík je súčasťou Karpatského pohára v horskom behu

a

Cross Country Kamzík-Baba-Kamzík je partnerským podujatím združenia SLOVAK ULTRA TRAIL.
Ďalšie podujatia organizované členmi o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL:
Nízkotatranská stíhačka Ponitrianska stovka Východniarska stovka Javornícka stovka Kysucká stovka Lazová stovka Malokarpatská Vertikála Rýchlik Zoška - Bratislava Malofatranská stovka Ultra Fatra Letecká stovka 100 Míľ Krajom M. Karpát
Propozície