horskybeh.sk na FB
Klub rekreačných bežcov a Obecný úrad v Dolných Orešanoch za podpory sponzorov a
priateľov športu organizuje 5. ročník
Bežecký kros orešanskými vinohradmi 29.8.2017

vo vinárskej oblasti Malých Karpát
Všeobecné a technické ustanovenia, informácie a pokyny pre účastníkov bežeckého krosu.

Charakter behu a trate:
Je to beh jednotlivcov na asfaltovej, lesnej a poľnej ceste. Beží sa jeden okruh v dĺžke cca 13 km. Asfaltový úsek je v obci, ďalej je poľná cesta cez dolnoorešanské vinohrady a členitá lesná cesta po zvážnici v malokarpatských lesoch. Náročný je úsek medzi 3. a 4. kilometrom s prevýšením 150 m. Celkove je trasa náročná avšak veľmi príjemná.
Hobby beh 4km-trasa obsahuje  ľahké stúpanie a klesanie  s asfaltovým úvodom a záverom , neskôr poľné a trávnaté cesty cez vinohrady.

Vyhlasovateľ a organizátor: Klub rekreačných bežcov a Obec Dolné Orešany.

Dátum preteku a čas štartu: utorok 29.augusta 2017 o 15.00 hod.

Prezentácia pretekárov: V budove kultúrneho domu v čase od 13.00 do 14.45

Online registrácia: Registrácia vopred nie je povinná, veľmi nám však pomôže pri organizácii.

Prezentácia detí a žiakov: Od 12.30 do 13.15 hod. Štart detí o 13.30 hod.

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav a vek od 15 rokov

Predpisy: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu.

Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo.

Štartovné: 13km-5 euro,  4 km -3euro ,beh detí-neplatí sa

Informácie:
Marek Zuzčák, mob.  +421 907 037996, mail: marek.zuzcak@gmail.com
Jaroslav Lapšanský, mob.  +421 902 957 409,  mail: lapsanskyj65@gmail.com

Kategórie pretekov a finančné  odmeny:

propozície
H,I - Juniori a Juniorky od 15 - 17 rokov
Bežia trať v dĺžke 4 km, v kategórii pri dostatočnom počte pretekárov budú vyhlásení víťazi.
Hobby beh  4 km

Nesúťažný beh v krásnom prostredí vinohradov určený hlavne  pre začiatočníkov a domácich bežcov. Bude im meraný čas, avšak nebudú sa vyhlasovať víťazi v tejto kategórii,bude vykonané losovanie o prémiu 5x15 euro.

Detské a žiacke kategórie
- škôlkári rok narodenia 2011 a mladší          100 m
- škôlkárky rok narodenia 2011 a mladšie          100 m
- chlapci rok narodenia 2009, 2010          335 m
- dievčatá rok narodenia 2009, 2010          335 m
- chlapci rok narodenia 2008, 2007          335 m
- dievčatá rok narodenia 2008, 2007          335 m
- chlapci rok narodenia 2006, 2005, 2004, 2003, 2002          670 m
- dievčatá rok narodenia 2006, 2005, 2004, 2003, 2002          670 m

Upozornenie:
Štartujúci sa prezentujú záväzne do kategórií podľa roku narodenia a budú aj hodnotení v tejto kategórii.

Vyhodnotenie pretekov:
Po ukončení pretekov bude pred kultúrnym domom slávnostné vyhlásenie
víťazov v jednotlivých kategóriách a zároveň sa bude pre bežcov podávať občerstvenie. Vyhodnotené  budú len tie kategórie, v ktorých dobehnú najmenej 3 pretekári, inak bude vyhodnotený len prvý - víťaz kategórie.

Tombola pre pretekárov:
Produkty miestnej vinárskej oblasti.

Kategória
1.
2.
3.
A-Muži od 18 do 39 rokov (M)
30
20
10
B-Muži od 40 do 49 rokov (M40)     
30  
20
10
C-Muži od 50 do 60 rokov (M50)
30  
20
10
D-Muži od  60a viac (M60+)
30  
20
10
E-Ženy od 18 do 34 rokov (Ž)
30  
20
10
F-Ženy  od 35 do 49 rokov (Ž35)
30  
20
10
G-Ženy 50 a viac (Ž50+)
30  
20
10
H-Juniori od 15do 17 rokov (Jri)
15
15
15
I-Juniorky od 15do 17 rokov (Jky)
15
15
15