horskybeh.sk na FB
Klub rekreačných bežcov a Obecný úrad v Dolných Orešanoch za podpory sponzorov a
priateľov športu organizuje 5. ročník
Bežecký kros orešanskými vinohradmi 29.8.2017

vo vinárskej oblasti Malých Karpát
29.8.2016
výsledky
29.8.2017