horskybeh.sk na FB
Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany usporiada v spolupráci s obecným úradom v Dolných Orešanoch
46. ročník

SILVESTROVSKÉHO KROSU
v prekrásnej zimnej scenérii malokarpatských lesov
Online prihlasovanie bude ukončené 30.12.2017 o 20:00h